Midlet tremelimumab fra svensk/britiske AstraZeneca mod den sjældne kræftform Mesoteliom, også kendt som lungehindekræft, har skuffet i et fase 2B-forsøg, hvor det ikke formåede, at forlænge patienternes liv som monoterapi.

Det skriver Reuters.

Lungehindekræft er en sjælden kræftsygdom. I Danmark er der cirka 110 nye tilfælde om året. Den væsentligste årsag til sygdommen er indånding af asbestfibre, og der er pt. ingen effektiv behandling mod lungehindekræft, hvor overlevelsestiden ligger på mellem 9 og 12 måneder efter diagnosen.

Derfor har der også været store forventninger til tremelimumab, som blev givet til patienter med lungehindekræft, der allerede var blevet behandlet med standardprodukter uden effekt. Tremelimumab kunne dog ikke forbedre overlevelsen hos patienterne.

"Vi er skuffede over, at tremelimumab som monoterapi ikke demonstrerede en overlevelsesfordel i denne patientgruppe, hvortil der ikke er nogen godkendte lægemidler ud over førsteliniebehandling," udtaler Robert Iannone, chef for AstraZenecas afdeling for immunonkologi. 

Virksomheden fortsætter dog med at teste tremelimumabs kliniske aktivitet i kombinationsbehandlinger med andre kræftpræparater. Blandt andet sammen med AstraZenecas immunbooster durvalumab i forskellige typer tumorer, herunder ikke-småcellet lungekræft.

  AZ investerer i pilleteknologi

  AstraZeneca-satsning belønnes med særstatus

  AstraZeneca i dobbelt europæisk godkendelse