I 2016 skal Lægemiddelstyrelsen levere en hurtigere sagsbehandlingstid på blandt andet virksomhedernes ansøgninger om medicintilskud. Det fremgår af en ny resultatkontrakt mellem Sundheds- og Ældreministeriet og den nyoprettede Lægemiddelstyrelse.

Dagens Pharma skriver tirsdag, at den nye resultatkontrakt i alt opstiller 17 specifikke krav for styrelsens arbejde, og de ni af kravene er relateret til lægemiddelgodkendelse, herunder hurtigere behandling af virksomhedernes ansøgninger om medicintilskud. Kravet lyder således:

"Ansøgningerne forelægges Medicintilskudsnævnet, som vurderer ansøgningen og afgiver en lægefaglig indstilling til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen skal behandle mindst 80 pct. af alle ansøgninger fra virksomheder om generelt tilskud til medicin, som kun behandles af Medicintilskudsnævnet 1 gang, inden for 80 dage."

Ifølge Søren Beicker Sørensen fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er der tale om et helt nyt, omend konservativt sat mål, da det nok ikke bliver så svært at opfylde. Han ser dog også positivt på de nye krav, da tyder på et mere intensivt fokus på lægemidlernes vej til markedet. 

Indtil videre gælder resultatkontrakten kun for 2016, men den kan genforhandles, når den nye direktør, Thomas Senderovitz, tiltræder den 1. april. Hele resultatkontrakten kan læses her.

  ”Min prioritet er at sikre gode og effektive lægemidler til befolkningen”

  Tidl. chef i Lægemiddelstyrelsen: ”Træd forsigtigt”

  Lif: Brug for hurtig etablering af parallelaftaler efter afstemning