En kombinationsbehandling af kræftmidlerne durvalumab og tremelimumab, som er udviklet af AstraZeneca, har vist gode resultater i et fase 1b-studie. Det skriver blandt andre Biospace.

AstraZeneca og dets forsknings- og udviklingsenhed, MedImmune, har fået publiceret resultaterne fra studiet i The Lancet Oncology. Studiet viser, at kombinationsbehandlingen var effektiv i patienter med lokalt fremskreden eller metastaseret ikke små-cellet lungekræft – uafhængigt af PD-L1-status.

Dataene er fra et mindre studie med kun 26 patienter, så resultaterne skal læses med forbehold, men kombinationsbehandlingen var mere effektiv end behandling med darvulamab alene. Kombinationsbehandlingen gav en 29 procents responsrate hos patienter med PD-L1-positive og -negative tumorer, hvor durvalumab alene kun gav en responsrate på 5 pct. hos patienterne. Mange immunterapier udvikles kun til PD-L1-positive patienter. PD-L1 er et protein fra kræftcellerne, der binder til oversiden af kroppens T-celler. Når proteinet sidder der, kan T-cellerne ikke angribe kræften nær så godt.

AstraZeneca pointerer dog, at mindre end halvdelen af patienterne med ikke små-cellet lungekræft er PD-L1-positive, så der er et stort behov for medicin til PD-L1-negative patienter.

”Vores seneste fund styrke ros i troen på, at den kombinationstrategi, som vi går efter, er nøglen til den fremtidige succes for immun-onkologibehandling,” udtaler Ed Bradley, vicedirektør for onkology i MedImmune i forbindelse med offentliggørelsen af studiet.

  AstraZeneca må udsætte ansøgning for kræfthåb

  AZ-konkurrent sakker bagud med lungekræftmiddel

  AstraZenecas kræfthåb mister muligvis hurtig vej til markedet