Abbotts blandingsapotek kalder nu frivilligt alle sterilt blandede produkter tilbage i staten Californien. Det fremgår af FDAs hjemmeside.

Produkterne omhandler injicerbare lægemidler, sterile opløsninger, øjendråber og øjensalver og gælder alt, der er uddelt mellem 1. januar 2015 og 14. januar 2016.

Tilbagekaldelsen sker på baggrund af en serie af FDA-inspektioner hos Abbott-apoteket i Berkely i Californien. Hvad der specifikt har fremkaldt det drastiske skridt fremgår ikke af hjemmesiden, hvor der bare står, at hvis der er en mikrobiel forurening i sterile produkter, så er der risiko for alvorlige og potentielt livstruende infektioner hos brugeren.

Abbotts apotek har endnu ikke fået nogle henvendelser om bivirkninger i forbindelse med produkterne, som kun er distribueret fra apotekets facilitet i Berkeley.

  Abbott teamer op med fodboldstjerne

  Abbott leverer stort set som forventet

  Abbotts og AbbVies danske datterselskaber viser igen flotte resultater efter opsplitning