En række fagfolk og patientrepræsentanter slår i mandagens udgave af Berlingske et slag for, at Danmark skal have et nyt administrativt organ til at tage sig af anvendelse af nye, dyre lægemidler. Der er tale om et udspil fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Danske Patienter.

”Der er brug for et samlet organ med et stærkt politisk og administrativt mandat til at kunne sige nej til de af de nye lægemidler og behandlinger, der ikke virker godt nok, og hvor bivirkningerne overstiger den sundhedsmæssige gevinst,” siger Henrik Ullum, formand for LVS.

Rådet skal bestå af faglige eksperter og repræsentanter fra organisationer, patienter og pårørende og skal erstatte en række af de eksisterende instanser, som for eksempel medicintilskudsnævnet og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), som i dag tager beslutningerne om anvendelse og tilskud til nye lægemidler.

Planen er, at rådet skal understøttes af et videnscenter, som skal undersøge effekten af de nye behandlinger. Derfor er det også forventningen, at en sådan konstruktion skal ”skabe potentiale for bedre indkøbspriser.” Udspillet undgår dog ordet ’prioritering’ og afviser brugen af økonomiske parametre som grundlag for at tage beslutninger om behandlingerne.