Det norske biotekselskab Bionor, der har sin dansk-amerikanske ledelse siddende i København, fik i december gode resultater fra et klinisk fase 2-studie, hvor selskabet kombinerede sin lægemiddelkandidat, Vacc-4X, med lægemidlet romidepsin fra Bionors samarbejdspartner Celgene. Det skriver Finans.dk.

Med kombinationen af de to præparater lykkedes det i stort omfang at aktivere virus i det eksisterende men indtil videre skjulte hiv-"lager" for derefter at slå dem ihjel.

Det er Bionors håb at kunne udvikle en behandling mod hiv, som skal få mængden af virus i kroppen så langt ned, at patienternes eget immunforsvar selv kan kontrollere virus, så de undgår at skulle tage daglig medicin.

»Resultaterne er et skridt på vejen til at vise, at man ved en kombinationsbehandling med Vacc-4x og et stof, der aktiverer virus i det skjulte hiv-lager, muligvis kan reducere kroppens totale mængde af virus til et niveau, der gør, at kroppens immunforsvar er i stand til at kontrollere virus,« siger David Horn Solomon, adm. direktør i Bionor til Finans.dk.

Næste skridt for Bionor bliver at bevise, at det er Vacc-4x, der leder til, at immunforsvaret kan identificere og eliminere virus i det skjulte lager hos patienten. Til det kliniske studie er Bionor nu i øjeblikket ved at indhente kapital.

Solomons selskab indgår aftale med Celgene

Solomon henter Kirsten Drejer ind i sit selskab

  Solomons hiv-vaccine viser lovende resultater