Bavarian Nordic vil sikre sig kapital til, at man mere aggressivt kan forfølge udviklingen af selskabets egen pipeline og udvide sin produktionskapacitet.

Bavarian fik tilbage i 2013 noteret American Depositary Receipts, ADR'ere, på den amerikanske børs, og det er nu en opgradering af disse til en decideret ADS-notering på børsen i USA, der er på tale.

"Hvis ADS-udbuddet gennemføres, forventer Bavarian Nordic at anvende provenuet fra udbuddet til at fremskynde sin pipeline af kommercielle vacciner, herunder selskabets CV-301 cancerimmunterapi og MVA-BN RSV-program, samt til eventuelt at udvide sit eksisterende produktionsanlæg, skriver selskabet i pressemeddelelsen.

Hvis ADS-udbuddet gennemføres har man bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med op til 2,77 mio. aktier svarende til op til 10 pct. af den nuværende aktiekapital. Indtil nu er hverken tidsplanen for noteringen, udbuddets størrelse eller afregningskursen dog besluttet.

  Bavarian: Der er sket et niveauskifte

  Bavarian Nordic indgår HPV-samarbejde med Janssen

  Bavarian vil skabe et vaccineselskab  

  Bavarian går på børsen i USA