”Økonomiske prioriteringer i sundhedsvæsenet er nødvendige.”

Det slår sundhedsminister Sophie Løhde (V) fast i Berlingske i dag, hvor hun bebuder et øget pres på lægemiddelindustrien for at få nedsat priserne på sygehusmedicin. Ministeren ønsker dog ikke et decideret prioriteringsinstitut som for eksempel Nice i Storbritannien, men der skal ikke indføres ny medicin for enhver pris.

”Debatten om prioriteringer i sundhedsvæsenet og de stigende medicinudgifter har for mig at se været simplificeret og er nærmest udelukkende blevet gjort til et spørgsmål om varme hænder kontra dyr medicin. Det er en alt for unuanceret måde at anskue tingene på,” siger ministeren til avisen, der vil finde en løsninger på medicinudgifterne for ”vi har ikke uanede ressourcer”.

I sin kronik med overskriften ”Stigende medicinudgifter er en udfordring uden lette løsninger”, skriver Sophie Løhde, at i modsætning til, hvad man måske skulle tro, er medicinudgifternes andel af de samlede sundhedsudgifter ikke steget de senere år, men at det er umuligt at løbe fra, at medicinudgifterne presser sundhedsvæsenet. Ministeren siger, at det er decideret nødvendigt, at man får presset lægemiddelindustrien mere på priserne, og hun vil blandt andet styrke samarbejdet mellem de nordiske lande på medicinområdet ved for eksempel at udveksle informationer om priser.

  Sundhedsudgifter bliver markant del af amerikansk valgkamp  

  Bred opbakning til et prioriteringsinstitut

  Medicinudgifterne falder uventet