Medarbejdere fra top til bund i biotekselskabet Genmab kan efter landvindinger i udviklingen af kræftlægemidler og skyhøje kurshop se frem til kæmpe gevinster som følge af lukrative incitamentsordninger.

Topchefen Jan van de Winkel ejer allerede aktier for 275 mio. kr., og samlet set har bestyrelse, direktion, de nuværende 170 medarbejdere og tidligere medarbejdere aktieoptionsordninger i form af warrants til en værdi af over 1,2 mia. kr.

Det viser beregninger, som MedWatch har foretaget. Beregningerne er baseret på Genmabs egne oplysninger om udstedte og udnyttede warrants og lukkekursen den 9. februar 2015.

”I Genmab har vi skabt et fantastisk team af ekstraordinært engagerede og kompetente medarbejdere, der arbejder som ét team fokuseret på at opbygge et vedvarende lønsomt biotekselskab ved at skabe produkter, der kan forbedre livet for kræftpatienter. Alle medarbejdere medvirker til Genmabs vækst og fortjener at få del i selskabets fremtidige succes via tildeling af warrants,” skriver Jan van de Winkel i en mail til MedWatch.

Han ejer i dag 590.000 Genmab-aktier, der dels er baseret på udnyttelse af warrants, dels på egen investering i aktien. Herudover har han fået tildelt warrants, der med den nuværende kurs har en værdi på 160 mio. kr. For både topchefen og de øvrige ledere med stor insiderviden i selskabet er der klare begrænsninger for, hvornår de kan sælge deres aktier.

Faktaboks:

*Bestyrelsen får som følge af ændringen i Incentive Guidelines på den ordinære generalforsamling i 2014 ikke længere tildelt warrants.

*Samtlige warrants vil ikke nødvendigvis blive udnyttet, da der alene er tale om en ret (og ikke en pligt) til at tegne aktier i Genmab A/S.

*Warrants optjenes over en fireårig periode. Beløbet på 1,2 mia. kr. er baseret på det samlede antal udestående warrants.

*Warrants tildeles af Genmab A/S’ bestyrelse.

* Genmab måtte afskedige ca. 70 pct. af medarbejderne mellem 2008 og 2010. Tidligere medarbejdere har fortsat warrants, da medarbejdere, der har forladt firmaet under en fyringsrunde, ifølge dansk lovgivning fastholder deres tildelte warrants.

Warrants er en tegningsret, som giver modtageren ret, men ikke pligt til på et senere tidspunkt at tegne nye aktier i virksomheden. Det vil sige aktier, som følger af en aktieudvidelse i virksomheden. Indehaveren af warrants vil opnå en gevinst, hvis markedskursen på de ny aktier er højere end den aftalte tegningskurs.

Genmab udvikler med udgangspunkt i antistoffer, en del af kroppens immunforsvar, lægemidler til behandling af bl.a. knoglemarvskræft, og er en af de største succeser i dansk biotek. Det er sket efter, at Jan van de Winkel i sommeren 2010 blev adm. direktør og vendte hele forretningen rundt – med optionsordninger til bestyrelse, direktionen og samtlige medarbejdere.

Resultatet har været, at kursen på aktien de seneste tre år er steget cirka 1000 procent. Det er en udvikling, der har været med til at sikre bestyrelsesmedlemmer og direktion enorme millionbeløb samlet set, men også mange andre ledende medarbejdere har warrants for millionbeløb. De fleste medarbejdere har, afhængig af deres position og løn, fået tildelt warrants, der har en betydelig værdi i forhold til deres generelle lønninger i dag.

Sådan er værdien af de udestående warrants fordelt i dag:

Kilde: Egne beregninger, kvartalsrapporter

Værdien af medarbejdernes warrants per 31/12-2013 ville se ud som herunder, hvis man anvender lukkekursen d. 10/2-2015. Nogle har selvfølgelig udnyttet nogle af deres warrants og fået tildelt nye, men det har ikke været muligt at opdatere pga. manglende data.

 

Du kan se medlemmer af Genmabs bestyrelse her

 

Genmab i kursrekord efter forrygende halvt år på børsen  

SEB: Tror på amerikansk Daratumumab-godkendelse i 2015  

Nordea: Genmab-data er rigeligt stærke til registreringsansøgning  

Analytiker: Positive Genmab-data  

Genmab-studie med potentielt kræftmiddel viser positive resultater