Tre sværvægtere fra medicinalindustrien går nu sammen med tre sværvægtere fra det akademiske miljø i Storbritannien og lancerer en ny fond, der skal investere i lægemiddelforskning og –udvikling i de tidlige stadier.

Det skriver Financial Times.

Der er tale om de to britiske frontløbere GlaxoSmithKline og AstraZeneca samt amerikanske Johnson og Johnson, som vil bidrage med ekspertise og broderparten af finansieringen til den nye fond på i alt 40 mio. pund (393 mio. kr.)

Selskaberne vil tilføre 10 mio. pund til projektet, kaldet Apollo Therapeutics Fund, i løbet af de kommende 6-8 år, mens de tre britiske universiteter, Cambridge University, Imperial College London and University College London, vil bidrage med 3,3 mio. pund hver.

Formålet med det nye projekt er at fremme præklinisk forskning på universiteterne til det punkt, hvor projekterne kan overføres til et af de tre selskabers pipelines eller det kan udlicenseres til en tredjepart.

Hver af de seks partnere får en plads i en særlig komite, som skal udvælge, hvilke forskningsprojekter man vil investere i, og de tre industripartnere vil få fortrinsret til at byde på rettighederne til et givent projekt, når der er klar til klinikken.

For ethvert markedsført lægemiddel, der kommer ud fra samarbejdet, skal ejeren betale royalties, hvor halvdelen vil gå til Apollo-fonden, mens den anden halvdel tilfalder det universitet, hvor projektet startede.

  Fremtidens gode ideer er truede  

  Stagnation i opfindelser og patenter fra offentlige institutioner  

  DTU: Fokus på patenter er vejen frem  

  Spin-outs er midlet – ikke målet